Сензори за температура и трансмитери

Сензори за температура и трансмитери

Температурни сензори

PROBE WITHOUT MOUNTING
APPLIANCES
SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS
Body
– stainless steel Nr.1.4571
Cable
– Heat-resistant, metal PWM
– Heat-resistant, silikone insulation
– With PVC insulation
R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
2R – 2 x Pt100
DIN IEC 751
t1 0 … 60°C
t2 0 … 200°C
t3 –50 … 200°C
t4 0 … 400°C

n = 30, 50, 100,
150, 200, 300 mm


Other dimensions
are possible too

J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C

 

ANGLE-TYPE BODY PROBE
WITHOUT MOUNTING APPLIANCES
SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS
Body
– stainless steel Nr.1.4571
Cable
– Heat-resistant, metal PWM
– Heat-resistant, silikone insulation
– With PVC insulation
R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
2R – 2 x Pt100
DIN IEC 751
t1 0 … 60°C
t2 0 … 200°C
t3 –50 … 200°C
t4 0 … 400°C

n = 30, 50, 100,
150, 200, 300 mm


Other dimensions
are possible too

J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C

 

MOISTURE-PROOF SCREW-IN
TYPE PROBE
SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS
Body
– stainless steel Nr.1.4571
Cable
– Heat-resistant, metal PWM
– Heat-resistant, silikone insulation
– With PVC insulation
R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
2R – 2 x Pt100
DIN IEC 751
t1 0 … 60°C
t2 0 … 200°C
t3 –50 … 200°C
t4 0 … 400°C
n = 30, 50, 100,
150, 200, 300 mm
G = 3/8”, ¼”,
M8, M10, M12,
M14, M16
Other dimensions
are possible too
J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C

 

PROBE FOR LIQUID MEDIA SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS
Body
– stainless steel Nr.1.4571
Cable
– Heat-resistant, metal PWM
– Heat-resistant, silikone insulation
– With PVC insulation
R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
t1 0 … 60°C
t2 0 … 200°C
t3 –50 … 200°C
t4 0 … 400°C

n = 12 ... 40 mm


Other dimensions
are possible too

J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C

 

BAYONET-TYPE PROBE SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS
Body
– stainless steel Nr.1.4571
Cable
– Heat-resistant, metal PWM
– Heat-resistant, silikone insulation
– With PVC insulation
R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
t1 0 … 60°C
t2 0 … 200°C
t3 –50 … 200°C
t4 0 … 400°C

n = 12 ... 40 mm

 

J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C

 

NEEDLE PROBE WITH HANDLE SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS

Body
– stainless steel Nr.1.4571
Cable
– Heat-resistant, silikone insulation
– With PVC insulation
Handle
– plastic material

R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
t1 0 … 60°C
t3 –50 … 200°C
t4 0 … 400°C
K = max 6000
mm
J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C

 

PROBE WITH PROTECTION
HEAD
SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS

Body
– stainless steel Nr.1.4571
Head
– Aluminum, IP55

R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
2R–2 x Pt100
DIN IEC 751
t1 0 … 60°C
t2 0 … 200°C
t3–50 …200°C
t4 0 … 400°C
n = 50, 100, 150, 300,
500, 1000, 1500 mm
G = 3/8”, ¼”, ½”, 1”,M12,
M14, M16, M18, M20
Other dimensions are
possible too
J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C

 

PROBE WITH PROTECTION
HEAD FOR EXTREME
TEMPERATURES
SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS

Body
– stainless steel Nr.1.4571
Head
– Aluminum, IP55

R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
2R–2 x Pt100
DIN IEC 751
t1 0 … 60°C
t2 0 … 200°C
t3–50 …200°C
t4 0 … 400°C
n = 50, 100, 150, 300,
500, 1000, 1500 mm
G = 3/8”, ¼”, ½”, 1”,M12,
M14, M16, M18, M20
Other dimensions are
possible too
J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C

 

PROBE WITH PROTECTION
HEAD AND REPLACEABLE
INSERT
SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS

Body
– stainless steel Nr.1.4571
Head
– Aluminum, IP55

R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
2R–2 x Pt100
DIN IEC 751
t1 0 … 60°C
t2 0 … 200°C
t3–50 …200°C
t4 0 … 400°C
n = 50, 100, 150, 300,
500, 1000, 1500 mm
G = 3/8”, ¼”, ½”, 1”,M12,
M14, M16, M18, M20
Other dimensions are
possible too
J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C

 

PROBE WITH PROTECTION
HEAD AND REPLACEABLE
INSERT
SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS

Body
– stainless steel Nr.1.4571
Head
– Aluminum, IP55

R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
2R–2 x Pt100
DIN IEC 751
t1 0 … 60°C
t2 0 … 200°C
t3–50 …200°C
t4 0 … 400°C
n = 50, 100, 150, 300,
500, 1000, 1500 mm
G = 3/8”, ¼”, ½”, 1”,M12,
M14, M16, M18, M20
Other dimensions are
possible too
J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t1 0 … 60°C
t4 0 … 400°C

 

PROBE WITH CERAMIC
TUBE
SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS

Body
– CER 610 10 x 10,5
Head
– Aluminum, IP55

S –Pt10Rh-Pt
DIN IEC 584
t7 0 … 1200°C
t8 0 … 1500°C
n = 170, 240 mm
d = 10, 14 mm
m = 100 … 1000 mm
t7 0 … 1200°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584

 

ANGLE-TYPE
THERMOCOUPLE
SENSITIVE
ELEMENT
TEMPERATURE
RANGE
DIMENSIONS

Body
– stainless steel Nr.1.4571
Head
– Aluminum, IP55

J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t4 0 … 400°C
t5 0 … 600°C
n = 300 …1000 mm
m = 100 … 1000mm
Other dimensions are
possible too
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t4 0 … 400°C
t6 0 … 1000°C
t7 0 … 1200°C
S – t10Rh-Pt
DIN IEC 584
t7 0 … 1200°C
t8 0 … 1500°C

 

REPLACEBLE INSERT SENSITIVE
ELEMENT
RANGE SIZE

Body
– stainless steel Nr.1.4571
Brass terminals
Ceramic tube Al2O3

R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
2R – 2 x Pt100
DIN IEC 751
t2 0 … 200°C
t3–50 … 200°C
t4 0 … 400°C
n = 50, 150, 300, 500
mm
d = 5, 6, 8, 10
Other dimensions are
possible too
J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t4 0 … 400°C
t5 0 … 600°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t4 0 … 400°C
t6 0 … 1000°C

 

REPLACEBLE INSERT SENSITIVE
ELEMENT
RANGE SIZE

Body
– stainless steel Nr.1.4571
Brass terminals
Ceramic tube Al2O3

R – 1 x Pt100
DIN IEC 751
2R – 2 x Pt100
DIN IEC 751
t2 0 … 200°C
t3–50 … 200°C
t4 0 … 400°C
n = 50, 150, 300, 500
mm
d = 5, 6, 8
Other dimensions are
possible too
J – Fe-CuNi
DIN IEC 584
t4 0 … 400°C
t5 0 … 600°C
K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
t4 0 … 400°C
t6 0 … 1000°C

 

MANTEL THERMOCOUPLE SENSITIVE
ELEMENT
RANGE SIZE
Body
– stainless steel Nr.1.4571
With mineral isolation

K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
T9 0 … 1100°C
For air media
n = 50 ... 1500mm
Other dimensions are
possible too

 

MANTEL THERMOCOUPLE
WITH CABLE
SENSITIVE
ELEMENT
RANGE SIZE
Body
– stainless steel Nr.1.4571
With mineral insulation
Cable
– Heat-resistant, metal overbraid
– With PVC isolation

K – NiCr-Ni
DIN IEC 584
T9 0 … 1100°C
For air media
n = 12 ... 40 mm
Other dimensions are
possible too

Новитети

Фирмата Рекум е основана 1987 год во Маврово – Македонија Од тогаш па се до ден денес Рекум се развива и го проширува својот опсег на работа.

Основна дејност на Рекум е производство и сервис на сите видови: лабараториски, забарски, златарски и полуиндустриски електрични печки .

Сметка: 200-0000287378-91
Депонент на стопанска банка АД Скопје
ЕДБ: МК5007983105702
Адреса: УЛ. Светозар Пепоски бр: 51/8
1230 Гостивар
Тел/Факс: 042/217-778
Моб: 00389 70/22 98 99
Моб: 00389 75/22 98 99
email: rekummavrovo@yahoo.com