Rekum - Mavrovo

За Нас

Фирмата Рекум е основана 1987 год во Маврово – Македонија Од тогаш па се до ден денес Рекум се развива и го проширува својот опсег на работа. Основна дејност на Рекум е производство и сервис на сите видови: лабараториски, забарски, златарски и полуиндустриски електрични печки .

  • Изработуваме најразлични суви спирални греачи.
  • Изработуваме секакви видови на лабараториски сушари и сушари за дрво со најразлични димензии.
  • Изработуваме делови од специјална керамика за разни намени.
  • Изработуваме огноотпорни бетони и огноотпорни лепкови за разни намени.
  • Вградуваме комплетна терморегулација.
  • Вградуваме систем за автоматско архивирање на податоци.
  • Нудиме и комплетна лабараториска опрема.
  • Нудиме секакви видови на изолации од керамички филц до 1400◦ С.

Новитети

Фирмата Рекум е основана 1987 год во Маврово – Македонија Од тогаш па се до ден денес Рекум се развива и го проширува својот опсег на работа.

Основна дејност на Рекум е производство и сервис на сите видови: лабараториски, забарски, златарски и полуиндустриски електрични печки .

Сметка: 200-0000287378-91
Депонент на стопанска банка АД Скопје
ЕДБ: МК5007983105702
Адреса: УЛ. Светозар Пепоски бр: 51/8
1230 Гостивар
Тел/Факс: 042/217-778
Моб: 00389 70/22 98 99
Моб: 00389 75/22 98 99
email: rekummavrovo@yahoo.com